top of page

המדרשה הבסיסית 2021 יוצאת לדרך !

ברכות למחזור המדרשה הבסיסית: מבוא לכלבנות 2021 שמתחיל היום את לימודיו!


מחזור זה כולל מספר שיא של כשמונים משתתפים אשר ילמדו באופן מקוון ברובו.


ההרשמה לקורס במחזור הנוכחי נסגרה.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page