top of page

המדרשה הבסיסית 2021 יוצאת לדרך !

ברכות למחזור המדרשה הבסיסית: מבוא לכלבנות 2021 שמתחיל היום את לימודיו!


מחזור זה כולל מספר שיא של כשמונים משתתפים אשר ילמדו באופן מקוון ברובו.


ההרשמה לקורס במחזור הנוכחי נסגרה.

bottom of page