top of page

בשבועיים הקרובים - עד ה 12.05.22 כולל - לא תהיה קבלת קהל במשרדנו (מענה טלפוני כרגיל).

בכדי להשקיע את המאמצים הדרושים במעבר למערכת הניהול החדשה, כמו גם להשלים פערים בהנפקת תעודות, אישורי "טהור גזע" וכו' בשבועיים הקרובים (כלומר, עד ה 12.05.22 כולל) לא תהיה קבלת קהל במשרדים.


ניתן להשאיר מסמכים בתיבה בכניסה ו/או לאסוף מסמכים בתיאום מראש [שימו ❤️ ניתן להעביר לידינו טפסי המלטה סרוקים/מצולמים - באיכות טובה! - אין חובה להעביר למשרדים את הטופס המקורי].


המענה הטלפוני בימים א' - ד' בין השעות 12:00 - 14:00 יפעל כרגיל (מלבד ביום רביעי הבא ה 04.05.22 - יום הזיכרון/ערב יום העצמאות).

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page