top of page

ברוכים הבאים: המועדון לכלבי הצלה במים והמועדון לכלבי דקל

הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות מברכת אודות הצטרפותם של שני מועדונים חדשים לשורותיה, כפי שקבעה אמש מליאת האסיפה הכללית של ההתאחדות.


הרינו לעדכן כי מעתה גזעי הניופאונדלנד והלנדסיר ישויכו למועדון הישראלי לכלבי הצלה במים, וכלבי הדקל (קבוצה 4) למועדון הישראלי לכלבי דקל.


בברכת דרך צלחה ועשייה כלבנית,

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page