top of page

סדר יום – אסיפה כללית שלא מן המניין – 23/12/20

להלן סדר היום לאסיפה הכללית


‏‏אסיפה כללית שלא מן המניין סדר יום 23-1
.
הורידו את • 174KB

ראשית, ההזמנה זומנה בכדי לבחור דיין נוסף לביה"ד.

(1) עוה"ד ירון גבר הינו המועמד היחיד שלנו לתפקיד.

מועמד לביהד - עוד ירון גבר
.pdf
הורידו את PDF • 329KB

בהמשך התקבלו 4 הצעות לסדר היום מהמועדונים ו- 2 הצעות נוספו על ידי ההנהלה:


(2) הצעה לשינוי תקנון - אגרת ביה"ד (החוג לכלבי רועים) ההצעה נמשעה על ידי המגישים 07/12/20

הצעה לשינוי תקנון (אגרת בית הדין)
.pdf
הורידו את PDF • 99KB


(3) הצעה לשינוי נוהל שופטים (הוראת שעה) (המועדון לפינצ'ר וטרייר רוסי שחור) ההצעה נמשכה על ידי המגישים 07/12/20

הצעה לעדכון נוהל שופטים
.pdf
הורידו את PDF • 224KB


(4) הצעה לשינוי נוהל גידול מקדם גזע וחבר וועדת גידול (החוג הישראלי לכלבי דוגה)

הצעה לשינוי נוהל גידול מקדם גזע וחבר ווע
.
הורידו את • 64KB

(5) הצעה לשינוי נוהל גידול וועדת אתיקה (החוג הישראלי לכלבי דוגה)

הצעה לשינוי נוהל גידול וועדת אתיקה
.pdf
הורידו את PDF • 154KB

(6) הצעה לתוספת סעיף לנוהל גידול – מה "ג בהסכמה בין מועדונים (הנהלת ההי"ל)

מהג בהסכם בין מועדונים
.pdf
הורידו את PDF • 161KB

(7) הקלה בקבלת תואר אלוף ישראל צעיר – הוראת שעה (הנהלת ההי"ל)

הוראת שעה אלוף ישראל צעיר
.pdf
הורידו את PDF • 140KB
שימו לב, זהו פוסט מעודכן עם סדר היום הסופי. הנ"ל נשלח היום במייל [21 יום לפני מועד האסיפה] כפי שמורה התקנון.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page