top of page

אסיפה כללית שלא מן המניין 09/09/20 (תוצאות)

להלן תוצאות האסיפה הכללית שלא מן המניין שהתקיימה הערב:

  1. בחירת סגן יו"ר ועדת ביקורת – המועמד עו"ד אפי פרידמן – לא נבחר.

  2. הצעה לשינוי נוהל שופטים – ההצעה עברה.

  3. שחרור מתפקידו של יו"ר ועדת ביקורת – ההצעה לא עברה

  4. בחירת חבר/ה שני/ה לועדת אג'יליטי – נבחרה ויקטוריה קסלר גולדנר

  5. בחירות לתפקיד דיין בבית הדין (2 דיינים) – נבחרו עו"ד עמיר לוי ו- עו"ד טל כהן.

  6. שינוי תקנון ההתאחדות (3 הצעות שונות) – שלושת ההצעות לא עברו

  7. הצעה להדחת הדיינת נמשכה ולכן לא נידונה.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page