החוג הישראלי לפינצ'ר ולטרייר רוסי שחור

יו"ר החוג

שמשון ברגר

ההגנה 21 מושב אביחיל 
נייד: 052-9286332

Shimshonber1@gmail.com
מזכיר וגזבר החוג

יחזקאל מכבי

בלפור 9/9 נתניה

נייד: 052-3797922 

Macabi03@zahav.net.il 

 

מקדם גזע פינצ'ר ו- טרייר רוסי שחור

שמשון ברגר

נייד: 052-9286332 Shimshonber1@gmail.com 
מקדת גזע אפנפינצ'ר

אתי גור

etyg@012.net.il

חברת ועד

גבריאלה פייגלסון

נייד: 052-4871822 

gabi2210@walla.com 

ועדת ביקורת

יוליה צוער 

0528223072 yulyt10@yahoo.com
ועדת ביקורת

משה אביר 

0542471240 abirmoshe1@walla.com

 

הצבעה עבור ועדת גידול של גזע טרייר רוסי:
יו"ר והמחליט הסופי בכל דבר ועניין: שמשון ברגר
חברה ועדת גידול: פייגלסון גבריאלה 

  • Facebook

©2020 by ההתאחדות הישראלית לכלבנות. Proudly created with Wix.com