המדרשה הבסיסית

קורס מבוא לכלבנות, 2021

 

ההרשמה לקורס המדרשה הבסיסית: מבוא לכלבנות הסתיימה לשנת 2021.  

 

הקורס הבא יחל עם תחילת שנת 2022.

 

"אם הכלב הינו ידידו הטוב ביותר של האדם, מה זה אומר על הבנתו של האדם את המושג ידידות?"  

– י. ארנטרוי