נוהג צעיר - לוח דירוג וניקוד

צעירים

בוגרים

* –  ניקוד ממוצע לעולים לגמר, באין דירוג.

ניקוד ליגת הנוהג הצעיר לשנת 2019