המועדון הישראלי לדוברמן

כתובת המועדון לכל פניהisraelidobermann@gmail.com


יו"ר המועדון, מזכיר וגזבר

רן שור  – 0507401101 –  RanShor83@gmail.com
מקדם הגזע – 

רועי מלכיור – 0524065444 – malkyman33@gmail.com

יו"ר ועדת ביקורת

רן קריסי –   0507401101  – Crissy.ran@gmail.com
חבר ועדת ביקורת

מיכאל רוזינסקי – 05026592006 – ruzinski@gmail.com

  • Facebook

©2020 by ההתאחדות הישראלית לכלבנות. Proudly created with Wix.com