top of page

החוג הישראלי לכלבים צפוניים

תת קבוצה כלבים צפוניים בתוך קבוצה 5 ב-FCI – בשלב זה בחוג גזע אלסקן מלמוט

מטרות החוג: לטפח, לייעץ ולעודד גידול מכוון של כלבים גזעיים המשתייכים לחוג, להפיץ ידע בדבר תכונותיהם, לקרב רוכשי גורים ובעלי כלבים לחוג ולפעילות הכלבנית.


יו״ר:

איילת שושן ayelet.ayla@gmail.com

מזכירה:

אסתר וולף  esti123450@walla.com

גזברית:

יהודית סלע  hany1958@bezeqint.net


מקדמת גזע:

איילת שושן ayelet.ayla@gmail.com

אחראית קשרים חברתיים:

רינת אורן 054-477-00-61

אחראי גורים:

דגן ברעם 054-247-00-33

אחראי תערוכות:

אלעד דדוש 050-900-10-06

אחראי ארועים:

יוגב הראל


כתובת דואר:

אצל איילת שושן, אלמוגן 19 בני דרור

כתובת דף פייסבוק:

www.facebook.com/TheIsraelNordicDogClub

bottom of page