טפסים

בעמוד זה ניתן להוריד טפסים רלוונטיים ומידע חשוב ללמגדל ולפעיל הכלבני
כוונתינו לרכז בו גם מידע חשוב מאתרים רלוונטיים.
נשמח לקבל הערות והארות, תוספות ותיקונים.....

חלק א' - למארגני תערוכות:

טופס בקשה לאישור תערוכה ליו"ר ועדת תערוכות של הי"ל
זהו טופס בגירסת "word", ניתן אם כן להורידו למחשב האישי, להדפיס בתוכו את הבקשה (או לכתוב בכתב יד)
 ולשלוח בדוא"ל או בפקס למשרדי ההיל. 

טופס דיווח על תארים שניתנו בתערוכת חוג
 זהו טופס בגירסת "word", ניתן אם כן להורידו למחשב האישי, ולהזין לתוכו את תוצאות התערוכה באופו דיגיטלי או ידני ולשלוח בדוא"ל או בפקס (בהתאמה) למשרדי ההיל. 

טופס בקשה לאישור וטרינרי לתערוכה
זהו טופס בגירסת "WORD", ניתן אם כן להורידו למחשב האישי, לשנות את המבנה (כמו להוסיף את סמל המועדון) להזין נתונים נדרשים ולשלוח לוטרינר המחוזי לשם אישור התעורכה - לביצוע חודש לפני התערוכה.

טופס דיווח לרשויות הוטרינריות (טופס היתר מופע כלבני) הנשלח בפקס למשרד החקלאות
זהו טופס החובה שיש לשלחו לרשויות לאחר אישור התערוכה ע"י הוטרינר המחוזי ועד שבוע לפניה. - מעודכן לשנים 2013-2014

ניתן להוריד כאן את ההיתר הכולל לתערוכות לשנים 2014-2015, מטעם משרד החקלאות

פוליסת ביטוח הנעשית ע"י הי"ל והמבטחת (בין השאר) את תערוכות המועדונים החברים בה
אוקטובר 2014 עד ספטמבר 2015

טופס החזר הוצאות שופט חו"ל

טופס להזמנת שופט מחו"ל

הוראות כלליות לגבי נהלי השתתפות בתערוכות הי"ל

קישור לתקנון תערוכות של הי"ל

קישור לאתר FCI בו ניתן למצא את תקנון תערוכות של FCI
חלק ב' - מידע וטפסים למועדונים

טופס רישום חברים למועדון  כולל תשלום עבור תעודות וכו' (גרסת וורד, ניתן להורדה, למילוי ולמשלוח במייל או בפקס)

טופס ריכוז שבבים - לשימוש המועדון טופס טבלה המרכזת את מספרי השבב. לאחר קריאת השבב במכשיר קורה השבבים יש להגיש את הטבלה להי"ל.

חלק ג'- מידע כללי למגדלים ולפעילים

הנחיות רשום כלב מחו"ל (יבוא) בספר הגידול הישראלי
יש להעביר אלינו את התעודה המקורית בצרוף תשלום,התשלום מעודכן בכפתור מחירון באתר. על התעודה חייב להופיע הסמל של ה FCI (הפדרציה הבינלאומית לכלבנות) והמילה EXPORT(יצוא)


טופס הצהרה על אובדן תעודה- יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל בצירוף תשלום.

טופס בקשה לקבלת תואר מגדל מומלץ לגזע
- יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל. מזכירות ההי"ל תעביר את הבקשה לועדת גידול מדעית לאישור.

על התעודה חייב להופיע הסמל של ה FCI (הפדרציה הבינלאומית לכלבנות) והמילה EXPORT(יצוא)
טופס בקשה לקבלת תואר מגדל מצטיין לגזע - יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל. מזכירות ההי"ל תעביר את הבקשה לועדת גידול מדעית לאישור.

הוראות יבוא חיות מחמד מטעם הרשויות הוטרינריות (הוראות חדשות שבתוקף החל מ 1 במאי 2010)

טופס בקשה לשם בית גידול - יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל. ההי"ל יעביר את הבקשה ל- FCI

טופס בקשה להעברת בעלות - יש להדפיס טופס זה, למלא את כל הפרטים ולהעבירו למשרדי ההי"ל בליווי תעודת יוחסין מקורית של הכלב. העברת הבעלות תתבצע רק לאחר התשלום. ניתן לשלם במשרדי ההי"ל או לבצע תשלום טלפוני לאחר המשלוח

טופס בעלות משותפת - יש להדפיס טופס זה, למלא את פרטי הבעלים השותפים ולהעביר למשרדי הה"יל בדואר/פקס/מייל.

טופס העברת זכות גידול חד-פעמית - יש להדפיס טופס זה, למלא את כל הפרטים ולהעבירו למשרדי ההי"ל בליווי חתימת בעלי הכלבה הממליטה וחתימת בעלי שם בית הגידול. העברת הינה חד-פעמית ויש לבצעה לכל המלטה בנפרד. במידה ולא יצוין אחרת, ירשם כמגדל, בעל שם בית הגידול.

טופס צילום אגן - טופס זה ימולא וייחתם על ידי הוטרינר שמבצע את צילום האגן. יש להעביר את הטופס המלא במקביל למשלוח הצילום. הצילום יועבר לועדת פענוח אגן רק לאחר התשלום. ניתן לשלם במשרדי ההי"ל או לבצע תשלום טלפוני לאחר המשלוח.

הנחיות לביצוע צילום אגן - מסמך זה נכתב על ידי יו"ר ועדת פענוח אגן של ההי"ל ונועד לוטרינר המבצע את הצילום. המסמך מסביר לוטרינר את הדרישות הרפואיות מהצילום.

טופס בקשה מקוון לפטור מאגרת רישוי - בקשה לפטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב, עקב היות הכלב "כלב טהור גזע" ניתנת לחברים באחד מהחוגים/מועדונים החברים בהי"ל בלבד.

טופס בקשה לפטור - למילוי ידני - אותו טופס כמו הנ"ל, אבל למילוי ידני. יש למלא טופס זה ולהגישו להי"ל בתוספת של 15 ש"ח. האישור יונפק במשרדי ההי"ל וישלח לבעלי הכלב בדואר.

טופס בקשה ל FCI לקבלת תואר אלוף יופי בינלאומי.
על כל בעל כלב, שכלבו זכאי לתואר למלא טופס זה ולהעבירו להי"ל
הטופס מופיע בגרסת ווד, ניתן להורדה, למילוי ולמשלוח במייל או בפקס)

טופס בקשה להשכרת אולם ההי"ל

מחירון ספר הגידול וטופס לחיוב אשראי

מסמך הסכמה גמר נוהג צעיר 2014 

מסמך הסכמה משתתף אלוף האלופים


להלן המדינות שאיתן יש לישראל הסכם הדדי לחילופי תארים:
אלוף ישראל שיזכה בתואר CAC במדינות אלו יקבל את התואר אלוף יופי מקומי: - דנמרק, רומניה, בולגריה, קרואטיה, סלובניה, צ'כיה, קפריסין, רוסיה, מקדוניה, ליטא, לטביה, אסטוניה, פינלנד, שבדיה


 
כל הזכויות שמורות לההיל - 2012©
Created by RightClick